• twitter
 • facebook
 • insta
 • youtube

屋代敏博

YASHIRO Toshihiro

出生地 日本
生年 1970年
 • 出品年

  2005年

 • 作品名

  「回転回」すべては消滅し、再生する

 • 展覧会場

  山下ふ頭3号・4号上屋